Vrede door de Geest en heilige woede - Efez 4:26 (PPSS 2)

Vrede door de Geest en heilige woede - Efez 4:26 (PPSS 2)

“Word boos, maar zondig niet;
laat de zon niet ondergaan over uw boosheid”


Efeziërs 4:26 is een van de “problematische passages” in het Nieuwe Testament. Hoe moeten we begrijpen wat Paulus in dit vers heeft geschreven? Waarom zegt hij in vers 26 “Wees boos” en in vers 31 van hetzelfde hoofdstuk “Weg met alle boosheid”? Geeft Paulus hier een bevel om boos te zijn en zegt hij daarna het tegenovergestelde? Is boosheid altijd zonde of is het geen zonde “totdat de zon ondergaat”?
Dit vers wordt algemeen begrepen als een implicatie dat boos worden geen zonde is als het “heilige” boosheid is. Zo zijn veel conflicten veroorzaakt door Christenen in verschillende dagelijkse levensrelaties gerechtvaardigd door boosheid te bestempelen als ‘oprecht’ of ‘heilig’. Aan de andere kant heeft het identificeren van alle boosheid als zondig geleid tot veel frustratie, zelfs depressie, geprojecteerde boosheid en andere psychologische effecten.
Een grondige Bijbelse exegese van deze tekst leidt tot een begrip van wat Paulus, onder de invloed van de Heilige Geest, waarschijnlijk bedoelde en daarom bijdraagt aan het vinden van manieren om schadelijke houdingen en gedrag van christenen te vermijden. Dit werkt op zijn beurt weer zijn vruchten af op de gezonde staat van de kerk en de individuele christen in zijn sociale omgeving voor de communicatie van het evangelie en de glorie van God.

Hypotheses

1. Orgizesthe/ὀργίζεσθε is niet aanwijzend, maar noodzakelijk en heeft de functie van een uitdaging.

2. Paulus verandert de intentie van David in Psalm 4:5 niet, maar brengt de boodschap van dat vers over door het onderliggende principe toe te passen op zijn publiek, een gebruik dat hier als historische correspondentie kan worden bestempeld.

3. Ef 4:26 strookt perfect met zijn literaire en NT-theologische contexten.

4. Paulus’ gebruik van de term ‘boosheid’ verwijst niet naar de secundaire emotie, maar, volgens de usus loquendi, naar de destructieve betekenis ervan.

5. Paulus’ advies is theologisch, pastoraal en therapeutisch en kan vandaag effectief worden toegepast.

 

TEXT SAMPLES HERE!

 • Pre-order

  This item is currently in pre-order. Orders will be shipped when in stock.

 • Product details

  • Paperback: 144 pages
  • Published by: PeaceLiterature
  • Language: Dutch
  • ISBN: forthcoming
  • Product Dimensions: 14.8 x 21cm / 5.83 x 8.27in
  • Weight: 220g / 0.22kg
  • Series: Pentecostal Peace by the Spirit Series (PPSS 2)
15,00€Price